Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Úvodná stránka www.lazany.sk

AKTUÁLNE OZNAMY

Vytlačiť
 

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

bociany.jpg

 


SPOPLATNENIE TV JOJ

bližšie informácie


OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.,

oznamuje občanom, že dňa

27. apríla 2017 v čase od 7.30 h do 15.30 h

bude v obci Lazany na ulici Školská prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.


 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI A DAŇ ZA PSA

Aký je termín splatnosti dane z nehnuteľnosti a dane za psa?

Až po doručení rozhodnutia. V prípade, že občan neuhradí daň v plnej výške naraz, môže sa rozhodnúť uhradiť ju v nasledovných dvoch splátkach:

 1. splátka - je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t. j. do 30 dní od doručenia rozhodnutia)
 2. splátka - je splatná do 31. augusta 2017.

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Aký je termín splatnosti poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad?

Až po doručení rozhodnutia. V prípade, že občan neuhradí poplatok v plnej výške naraz, môže sa rozhodnúť uhradiť ho v nasledovných dvoch splátkach:

 1. splátka - je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t. j. do 30 dní od doručenia rozhodnutia)
 2. splátka - je splatná do 30. septembra 2017.

POZVÁNKA

máj.jpg


POZVÁNKA

1.máj_SMER-SD_Nitra.jpg


POZVÁNKA

Komisia školstva a športu v spolupráci s futbalovým klubom FK 2016 Lazany

pozýva občanov obce Lazany na otvorenie cyklistickej sezóny, ktoré sa bude konať 1. mája.

Začiatok je o 10:00 v športovom areáli v Lazanoch.

Prezentácia účastníkov bude od 9:00 do 10:00 hod. Štartovné je 1€.

Trasa cykloturistiky: Lazany – Malinová – Poruba a späť.

Pre účastníkov bude prichystané občerstvenie v podobe gulášu a nealka.

Na svoje si prídu aj deti, pre ktoré bude pripravená cyklosúťaž na futbalovom ihrisku.

Tešíme sa na Vašu účasť!!!

cyklistika.jpg


POZVÁNKA

0.jpg


OZNAM PRE CHOVATEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Obecný úrad dáva do pozornosti
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach držania psov
na území obce Lazany, ktoré bolo schválené dňa 3.9.2012 a stále je v platnosti.

Nakoľko na obecný úrad prichádzajú čoraz častejšie podnety od občanov ohľadne znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, je potrebné opäť pripomenúť niektoré z povinností chovateľom a držiteľom psov.

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

 • za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
 • držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,
 • vstup so psom je zakázaný:
  • do kultúrnych a športových zariadení,
  • do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk,
  • na plochy reprezentačnej verejnej zelene,
  • do areálov a priestorov školy a školských zariadení,
  • do kostola a na cintorín,
  • v bezprostrednej blízkosti vstupov do obytných domov,
  • do obchodov a reštaurácií,
  • do priestorov obecného úradu a pošty,
 • voľný pohyb psov v obci je zakázaný s výnimkou priestorov cvičiska a v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany nájdete na webovej stránke obce – www.lazany.sk ako i na obecnom úrade k nahliadnutiu.


 
 

Vytlačiť
 

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Štatistický úrad SR v zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. uskutoční zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ďalšie informácie ohľadne štatistického zisťovania sú zverejnené na úradnej tabuli pred obecným úradom a tu.


PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY
V OBCI LAZANY

Vážení občania,

preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch, bytových domov

a v prevádzkach podnikajúcich fyzických a právnických osôb, ktoré sa vykonávali  v roku 2016,

budú pokračovať aj v roku 2017 v tých domácnostiach a prevádzkach,

ktoré neboli zastihnuteľné.


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 

Rozpis svätých omší v týždni od 24.04.2017 do 30.04.2017

 


 
 

webygroup

dnes je: 27.4.2017

meniny má: Jaroslav

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


4296291

Úvodná stránka