Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka www.lazany.sk

Oznam pre chovateľov a držiteľov psovVytlačiť
 

Obec Lazany dáva do pozornosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany, ktoré bolo schválené dňa 3. 9. 2012 a stále je v platnosti. Nakoľko na obecný úrad prichádzajú čoraz častejšie podnety od občanov ohľadne voľného pohybu psov po obci a znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, je potrebné opäť pripomenúť niektoré z povinností chovateľom a držiteľom psov.

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,

držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,

 • vstup so psom je zakázaný:
  • do kultúrnych a športových zariadení,
  • do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk,
  • na plochy reprezentačnej verejnej zelene,
  • do areálov a priestorov školy a školských zariadení,
  • do kostola a na cintorín,
  • v bezprostrednej blízkosti vstupov do obytných domov,
  • do obchodov a reštaurácií,
  • do priestorov obecného úradu a pošty,
 • voľný pohyb psov v obci je zakázaný s výnimkou priestorov cvičiska a v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenie č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany si môžete prečítať na www.lazany.sk pod záložkou „Obecný úrad – Všeobecne záväzné nariadenia“ alebo na obecnom úrade počas stránkových hodín.


 
 

Zápis detí do materskej školyVytlačiť
 

RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY S  MATERSKOU ŠKOLOU LAZANY

Školská 423/5, 972 11 Lazany

Oznamuje rodičom:

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa:

v utorok 5. marca 2019 v čase od 10.00 hod. do 15.30 hod.

v prvej triede materskej školy.

 1. Prijímame deti, ktoré dovŕšia k 31.8.2019 3 roky.
 2. Na zápis treba priniesť vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE  DIEŤAŤA DO MŠ potvrdenú detským lekárom a vyplnený DOTAZNÍK.

 

PRIHLÁŠKY a DOTAZNÍKY si môžu rodičia vyzdvihnúť priamo v budove MŠ už v týchto dňoch, prípadne si vyhľadať na webovej stránke ZŠsMŠ Lazany.


 
 

Voľby prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR nájdete tu.

Informácie pre voliča nájdete tu

Emailová adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:  zuzana.mikulova@lazany.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: zuzana.mikulova@lazany.sk

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti nájdete tu.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu na voľbu prezidenta SR 2019 nájdete tu.

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine nájdete tu.

Kandidátov na prezidenta SR nájdete tu.

 

 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentuVytlačiť
 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu nájdete tu.

Informácie pre voliča nájdete tu.

Information for the voter nájdete tu.

Vyhlásenie / Declaration nájdete tu.

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov/Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electronal Register nájdete tu.

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti nájdete tu.


 
 

Oznámenie - regulácia vody v skupinovom vodovode Tužina – Kanianka Vytlačiť
 

DÔLEŽITÝ OZNAM !

REGULÁCIA VODY V SKUPINOVOM VODOVODE
Tužina – Kanianka – OZNÁMENIE

Obec Lazany Vám týmto oznamuje, že od dnes (25. 1. 2019) približne od 23. hodiny večer do 5. hodiny ráno bude zastavená dodávka pitnej vody. Je nevyhnuté pitnou vodou šetriť!

Dňa 25. 1. 2019 (piatok) bolo na Obecný úrad v Lazanoch doručené oznámenie od riaditeľa závodu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. v Prievidzi, nasledovného znenia:

„Ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v obci Lazany Vám týmto oznamujeme, že vzhľadom na dlhodobejší problém v poklese výdatnosti vodných zdrojov v skupinovom vodovode Tužina – Kanianka, s cieľom zabezpečiť kontinuálne zásobovanie vodou všetkých obcí napojených na predmetný skupinový vodovod, počnúc dnešným dňom sme nútení pristúpiť k dočasnej regulácií dodávky vody vo Vašej obci.

Regulácia vody bude nami vykonávaná v čase cca od 23.00 hod. do 05.00 hod. a to až do doby zlepšenia výdatnosti vodných zdrojov.

V tejto súvislosti žiadame obyvateľov obce, aby z ich strany nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu vodou z verejného vodovodu.”​​​​​​​


 
 
Položky 1-5 z 8

dnes je: 20.2.2019

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka