Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Úvodná stránka www.lazany.sk

AKTUÁLNE OZNAMY

Vytlačiť
 

POZVÁNKA

Starostka obce v zmysle  § 13  ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a

XIII. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lazany

 

 Dátum:     28.10.2016 (piatok)

 Čas:          17.00 hod.

 Miesto:     Obecný úrad v Lazanoch, Hlavná 59/56, Lazany


PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY
V OBCI LAZANY

Vážení občania,

v súlade s §23 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi Obec Lazany, zastúpená starostkou obce, nariaďuje previesť

preventívne protipožiarne kontroly
v
 rodinných domoch, bytových domov a v prevádzkach podnikajúcich fyzických a právnických osôb.

Preventívne protipožiarne kontroly zabezpečia členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Nedožery-Brezany, ktorí majú poverenie na vykonanie protipožiarnych kontrol. Pri návšteve v domácnostiach ako i v prevádzkach sa týmto poverením preukážu.

Úlohou členov preventívnych kontrol je pomôcť občanom pri ochrane majetku pred požiarom. Pripomenú Vám niektoré Vaše povinnosti pri zabezpečení ochrany pred požiarmi, prípadne zodpovedajú na Vaše otázky v tejto oblasti.

Z uvedeného dôvodu Vás, vážení spoluobčania žiadame o súčinnosť a spoluprácu pri zabezpečovaní tejto úlohy.


ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU

,,JESENNÉ UPRATOVANIE“

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU

 

Obec Lazany oznamuje občanom, že v sobotu 22. 10. 2016

v čase od 9. hod. do 11. hod. sa uskutoční

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu.

Kontajner bude pristavený pred budovou bývalého obecného úradu.

 

Nebezpečný odpad a elektroodpad, ktorý môžete odovzdať:

 

 • prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov a iných nebezpečných látok
 • znečistené handry, rukavice, ochranné odevy, olejové filtre kontaminované nebezpečnými látkami
 • olejové filtre (filtre zo strojov a zariadení – bez náplní )
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (žiarovky, neónky,...)
 • vyradené zariadenia (chladničky, mrazničky)
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice,...
  • batérie a akumulátory
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia (PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá, tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné domáce spotrebiče,...)
 • rozpúšťadlá
 • kyseliny
 • pesticídy

 

Do zberu nepatrí: azbestová krytina, pneumatiky, objemný odpad, stavebný odpad, tráva, konáre, drevo, odpad z triedeného zberu, kovy, textil, jedlé oleje a tuky...

 

„Vyhadzovanie odpadov bez vytriedenia pôsobí negatívne na prírodu a zaťažuje naše životné prostredie.“

Veríme, že vzájomnou spoluprácou prispejeme k zlepšeniu  životného prostredia!


ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

,,JESENNÉ UPRATOVANIE“

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU

 

Obec Lazany oznamuje občanom, že od pondelku 24. 10. 2016

bude pristavený veľký kontajner na

ZBer BIOLOGICKY ROZLOŽITEľNéHO ODPADU.

Kontajner bude pristavený vedľa budovy bývalého obecného úradu

pred garážovými bránami.

 

Žiadame ukladať do kontajneru iba biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a trávu.

 

"ZAKAZUJE SA DO KONTAJNERA UKLADAŤ KONÁRE, KRÍKY, DREVNÚ HMOTU, AKO I VRECIA A INÉ ĎAĽŠIE PREDMETY, V KTORÝCH TRÁVU A ODPAD ZO ZÁHRAD PRIVEZIETE !"


ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

,,JESENNÉ UPRATOVANIE“

ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

 

Obec Lazany oznamuje občanom, že od 24. 10. 2016 budú postupne rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery:

 1. etapa
 • dolný koniec na parkovisku vo vstupnom parku
 • parkovisko pred nákupným strediskom
 • park ul. Družstevná – Kútovská

 

 1. etapa
 • ul. Školská pri rodinnom dome p. Kubíka,  č. súp.  400/42
 • križovatka Poruba – Kanianka
 • parkovisko pri Dome rozlúčky  v Lazanoch

 

 1. etapa
 • pri Kultúrnom dome v Lazanoch
 • ul. Prieložky pri rodinnom dome p. Skáčikovej, č. súp.  207/48
 • garáže pri nájomných bytoch
 • záhradkárska osada

 

UPOZORNENIE:

 • žiadame ukladať do kontajnera len komunálny odpad, drobný stavebný odpad a odpad, ktorý nie je súčasťou separovaného zberu
 • zakazuje sa do kontajnerov ukladať:
 • PET flaše,
 • elektroodpad,
 • drevný odpad,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • železný šrot a farebné kovy.

Uvedený odpad je potrebné likvidovať v zmysle VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Lazany.


POZVÁNKA


POZVÁNKA

Obec Lazany v spolupráci s Komisiou kultúry

Vás srdečne pozýva

na operetu Gejza Dusíka

HRNČIARSKY BÁL

do Štátnej opery v Banskej Bystrici

 

Termín predstavenia: 5. novembra 2016

Začiatok predstavenia: o 18:30 h

Odchod autobusu z Lazian: o 16:00 h (z parkoviska pri obecnom úrade)

Poplatok: 15,00 € / 1 osoba
V poplatku je zahrnutá doprava a vstupné.

MIESTA V AUTOBUSE SÚ UŽ VŠETKY VYPREDANÉ.


POZVÁNKA


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 

Rozpis svätých omší v týždni od 17.10.2016 do 23.10.2016

 


 
 

webygroup

dnes je: 23.10.2016

meniny má: Alojzia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


3355209

Úvodná stránka