Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Úvodná stránka www.lazany.sk

AKTUÁLNE OZNAMY

Vytlačiť
 

OZNAM PRE CHOVATEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Obecný úrad dáva do pozornosti
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach držania psov
na území obce Lazany, ktoré bolo schválené dňa 3.9.2012 a stále je v platnosti.

Nakoľko na obecný úrad prichádzajú čoraz častejšie podnety od občanov ohľadne znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, je potrebné opäť pripomenúť niektoré z povinností chovateľom a držiteľom psov.

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

 • za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
 • držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,
 • vstup so psom je zakázaný:
  • do kultúrnych a športových zariadení,
  • do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk,
  • na plochy reprezentačnej verejnej zelene,
  • do areálov a priestorov školy a školských zariadení,
  • do kostola a na cintorín,
  • v bezprostrednej blízkosti vstupov do obytných domov,
  • do obchodov a reštaurácií,
  • do priestorov obecného úradu a pošty,
 • voľný pohyb psov v obci je zakázaný s výnimkou priestorov cvičiska a v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany nájdete na webovej stránke obce – www.lazany.sk ako i na obecnom úrade k nahliadnutiu.


!!! DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Mariánska 6, 971 01 Prievidza

n a r i a ď u j e 

vo vymedzenom pásme dohľadu vtáčej chrípky

VETERINÁRNE OPATRENIA NA KONTROLU CHORÔB ZVIERAT.

Bližšie informácie.


TV PROGRAM NOVA KONČÍ

Bližšie informácie.


POZVÁNKA

Starostka obce v zmysle  § 13  ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

z v o l á v a

XV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lazany

 

Dátum:           24. februára 2017 (piatok)

Čas:                17.00 hod.

Miesto:           Obecný úrad v Lazanoch, Hlavná 59/56, Lazany

Program rokovania OcZ.


 


 
 

Vytlačiť
 

JUBILEJNÉ SOBÁŠE 

Zbor pre občianske záležitosti pripravuje v mesiaci máj výročné jubilejné sobáše.

Touto cestou by sme chceli požiadať manželské páry, ktoré v rokoch 2013 až 2017
oslávili svoje 25., 50. a 60. výročie svadby, aby sa nahlásili na Obecný úrad v Lazanoch osobne, príp. telefonicky do 31. 3. 2017.

Jubileá od roku 2013 až 2017:

 • 25. výročie oslávili – uzavretie manželstva v rokoch 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
 • 50. výročie oslávili – uzavretie manželstva v rokoch 1963, 1964, 1965, 1966, 1967
 • 60. výročie oslávili – uzavretie manželstva v rokoch 1953, 1954, 1955, 1956, 1957.

Bližšie informácie na tel. čísle 0905551641.


ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

Štatistický úrad SR v zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. uskutoční zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ďalšie informácie ohľadne štatistického zisťovania sú zverejnené na úradnej tabuli pred obecným úradom a tu.


INFORMÁCIA O ZMENE SÍDLA

Okresný úrad Prievidza oznamuje klientom a verejnosti,

že od 10. januára 2017 

odbor starostlivosti o životné prostredie

sídli na adrese:

 Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza

1.poschodie

(vstup je v átriovej časti budovy spojenej s „Titanikom“)

V prípade nejasností nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0918635667


PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY
V OBCI LAZANY

Vážení občania,

preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch, bytových domov

a v prevádzkach podnikajúcich fyzických a právnických osôb, ktoré sa vykonávali  v roku 2016,

budú pokračovať aj v roku 2017 v tých domácnostiach a prevádzkach,

ktoré neboli zastihnuteľné.


OBČIANSKE ZDRUŽENIE NAŠE LAZANY

Aj tento rok Vás chceme požiadať o Vašu priazeň.  Podporiť nás môžete poukázaním 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu.

Identifikačné údaje sú nasledovné:

obchodné meno:   Naše Lazany

právna forma:   občianske združenie

IČO: 42373921

sídlo:  Stará cesta 656/10,  972 11  Lazany

Tlačivo na poukázanie 2% z daní si môžete prevziať osobne u predsedníčky OZ, osobne na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť z našej stránky www.naselazany.sk. Tlačivo Vám môžeme na požiadanie  zaslať aj elektronickou poštou. ĎAKUJEME!

Ak sa chcete stať aj Vy členom  občianskeho  združenia, môžete nás kontaktovať na čísle: 0905 231 024.

                                                                                                         Ing. Ľudmila Ďurošková                                                                                                                                                    predsedníčka združenia


FOLKLÓRNY SÚBOR SIELNICA


POZVÁNKA

Folklórny súbor SIELNICA Vás srdečne pozýva na Maškarný ples, ktorého

jubilejný 10. ročník sa uskutoční dňa 25. februára 2017 v kultúrnom dome v Lazanoch.

Vstupenky na maškarný ples si môžete zakúpiť u pani Vierky Oboňovej

v Predajni kvetov a záhradkárskych potrieb v Lazanoch (číslo telefónu 0903683852).

Tešíme sa na príjemnú zábavu.


POZVÁNKA

 


 
 

Vytlačiť
 

BLAHOŽELALI SME...

V utorok 21. februára 2017 starostka obcečlenka ZPOZu zablahoželali

pani Augustíne Mečiarovej,

Športová 129/24, Lazany, k jej 93. narodeninám.

Do ďalších rokov života jej popriali všetko dobré, hlavne pevné zdravie.

 

Viac vo fotogalérií - JUBILANTI 2017

 


 
 

Vytlačiť
 

Rozpis svätých omší v týždni od 20.02.2017 do 26.02.2017

 


 
 

webygroup

dnes je: 23.2.2017

meniny má: Roman, Romana

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


3950184

Úvodná stránka