Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Úvodná stránka www.lazany.sk

AKTUÁLNE OZNAMY

Vytlačiť
 

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU KVETINOVÚ VÝZDOBU

Vážení spoluobčania obce Lazany. Po minuloročnom úspechu súťaže, dovoľte

aby som Vám oznámila, že aj tento rok v období od mája 2017 do septembra 2017 bude

v našej obci prebiehať Súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu.

Členovia komisie budú chodiť na obhliadky záhrad a tvoriť fotodokumentáciu.

Budú zameraní najmä na záhrady, ktoré ste si vytvorili vlastnými rukami a svojou snahou.

Čaká na Vás vyhodnotenie s peknými cenami a príjemným posedením.

Skrášlime si našu obec, svoje záhrady a prostredie kde sa chceme dobre cítiť.

                                                                                  Ing. Anna Žiaková, predsedníčka KVDaRR pri OcZ


 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI A DAŇ ZA PSA

Aký je termín splatnosti dane z nehnuteľnosti a dane za psa?

Až po doručení rozhodnutia. V prípade, že občan neuhradí daň v plnej výške naraz, môže sa rozhodnúť uhradiť ju v nasledovných dvoch splátkach:

 1. splátka - je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t. j. do 30 dní od doručenia rozhodnutia)
 2. splátka - je splatná do 31. augusta 2017.

KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Aký je termín splatnosti poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad?

Až po doručení rozhodnutia. V prípade, že občan neuhradí poplatok v plnej výške naraz, môže sa rozhodnúť uhradiť ho v nasledovných dvoch splátkach:

 1. splátka - je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (t. j. do 30 dní od doručenia rozhodnutia)
 2. splátka - je splatná do 30. septembra 2017.

OZNAM PRE CHOVATEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Obecný úrad dáva do pozornosti
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach držania psov
na území obce Lazany, ktoré bolo schválené dňa 3.9.2012 a stále je v platnosti.

Nakoľko na obecný úrad prichádzajú čoraz častejšie podnety od občanov ohľadne znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, je potrebné opäť pripomenúť niektoré z povinností chovateľom a držiteľom psov.

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

 • za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
 • držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,
 • vstup so psom je zakázaný:
  • do kultúrnych a športových zariadení,
  • do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk,
  • na plochy reprezentačnej verejnej zelene,
  • do areálov a priestorov školy a školských zariadení,
  • do kostola a na cintorín,
  • v bezprostrednej blízkosti vstupov do obytných domov,
  • do obchodov a reštaurácií,
  • do priestorov obecného úradu a pošty,
 • voľný pohyb psov v obci je zakázaný s výnimkou priestorov cvičiska a v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

Celé znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany nájdete na webovej stránke obce – www.lazany.sk ako i na obecnom úrade k nahliadnutiu.


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 


 
 

Vytlačiť
 

Rozpis svätých omší v týždni od 22.05.2017 do 28.05.2017

 


 
 

webygroup

dnes je: 24.5.2017

meniny má: Ela

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


4458154

Úvodná stránka