Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

KANALIZÁCIA Aglomerácia Nedožery-Brezany

Harmonogram prác v k. ú. Lazany - na rok 2018

Harmonogram predložený spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., dňa 06.07.2018

 
Harmonogram predložený spoločnosťou EUROVIA SK, a. s., dňa 28.05.2018

 
Harmonogram prác k 28.03.2018

 
Lazany - katastrálna situácia

 

Výstavba kanalizácie v obci Lazany

Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom, že

od pondelka 29. októbra 2018 bude na Športovej ulici

dočasné dopravné obmedzenie z dôvodu výstavby domových prípojok.


Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom, že

od štvrtku 11. októbra 2018 bude uzatvorený úsek miestnej komunikácie

Starej cesty od vstupu z Nedožier po križovatku pri Pohostinstve na Brode

z dôvodu výkopových prác.


Výstavba kanalizácie - pozastavenie prác (02.10.2018)

Hlavný zhotoviteľ stavby EUROVIA SK a.s. pozastavil práce subdodávateľom na ceste III. triedy (Hlavná ulica) z dôvodu porušovania rozkopávkového povolenia vydaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Práce budú pokračovať až po zrealizovaní nápravných opatrení a to hlavne: označenie komunikácie dočasným dopravným značením, zabezpečenie prejazdnosti komunikácie v šírke jazdného pruhu, dodržiavanie vzdialenosti pracovísk a regulovanie dopravy.


Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom, že od štvrtku

27. septembra 2018 začnú výkopové práce pred Pohostinstvom na Brode.

Doprava v tomto úseku bude obmedzená, a preto žiadame občanov,

aby využívali obchádzkové trasy.Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,

že v pondelok 24. septembra 2018, v prípade priaznivého počasia, 

bude odstavený most pri Pohostinstve na Brode z dôvodu realizácie kanalizácie. 

Práce by mali byť ukončené do dvoch dní.Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom, 

že od pondelka 10. 09. 2018
budú pokračovať výkopové práce
od ulice Družstevná šachta č. 63 smerom k Školskej k slepej uličke po šachtu č. 73.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách.

Účastníkov cestnej premávky žiadame o dodržiavanie zníženej rýchlosti, hlavne kvôli bezpečnosti a tiež vysokej prašnosti.


Spoločnosť Eurovia SK, a. s. Banská Bystrica oznamuje občanom, 

že od stredy 5. 9. 2018
začnú výkopové práce na ulici Horná,

t. j. od šachty č. 51 smerom k ulici Hlavná po šachtu č. 57.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách.


Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom, 

že od piatku 10.8.2018 začne 4. partia výkopové práce

na ulici Hlavná, a to pred obecným úradom.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách.Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,  

predpokladaný termín výkopových prác v obci a to:

od 8. 8. 2018 (streda) ulica Hlavná:

1. partia: od dolného konca obce od Nedožier-Brezian

2. partia: od ulice Nová smerom k Porube

3. partia: od ulice Kanianska cesta od kríža smerom ku Kanianke.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách a pred rodinnými domami, ale vo svojich dvoroch či garážach, nakoľko komplikujú a bránia vo výstavbe kanalizácie v obci.

Účastníkov cestnej premávky žiadame, aby dodržiavali zníženú povolenú rýchlosť 30 km/h, hlavne z dôvodu bezpečnosti a taktiež zvýšenej prašnosti v obci.


Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,  

predpokladaný termín výkopových prác v obci a to:

od 6. 8. 2018 (pondelok) ul. Za priepasťou od starej strelnice.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách a pred rodinnými domami, ale vo svojich dvoroch či garážach, nakoľko komplikujú a bránia vo výstavbe kanalizácie v obci.

Účastníkov cestnej premávky žiadame, aby dodržiavali zníženú povolenú rýchlosť 30 km/h, hlavne z dôvodu bezpečnosti a taktiež zvýšenej prašnosti v obci.


Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,

že v utorok 24.7. od 15.h bude obmedzená doprava na ulici Športová

od mostu pri Pohostinstve na Brode.

Od stredy 25.7. bude ulica Športová úplne uzatvorená z dôvodu výstavby kanalizácie.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách a pred rodinnými domami, nakoľko komplikujú a bránia vo výstavbe kanalizácie v obci.

Účastníkov cestnej premávky žiadame, aby dodržiavali zníženú povolenú rýchlosť 30 km/h, hlavne z dôvodu bezpečnosti a taktiež zvýšenej prašnosti v obci.Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,

že od utorka 17. 7. 2018

začnú výkopové práce v novej lokalite v obci od šachty 193 po šachtu 195 Stoky 1AD , t. j. časť ulice Stará cesta od ulice Hlavná smerom k Domu rozlúčky.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách a pred rodinnými domami, nakoľko komplikujú a bránia vo výstavbe kanalizácie v obci.

Účastníkov cestnej premávky žiadame, aby dodržiavali zníženú povolenú rýchlosť 30 km/h, hlavne z dôvodu bezpečnosti a taktiež zvýšenej prašnosti v obci.


Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,

že od utorka 10. 7. 2018

začnú výkopové práce v nových lokalitách v obci a to od šachty č. 32 Stoky 1AA, t. j. začiatok spojnice medzi ulicou Družstevná, smerom ku Školskej ulici po šachtu č. 40 Stoky 1AA, t. j. po križovatku Školská smerom k prašnej ceste na ulicu Horná. Splašková kanalizácia spolu s prípojkami sa bude realizovať po 100 m úsekoch.

Ďalšia časť výstavby splaškovej kanalizácie spolu s prípojkami sa začne od zajtra 10.7.2018 na ulici Cintorínska od šachty 189 po šachtu 192 Stoky 1AE a na ulici Nová od šachty 185 po šachtu 188 Stoky 1AF.

Stále prebiehajú práce na ulici Športová od cukrárne po Pohostinstvo na Brode a na ulici Prieložky.

Žiadame občanov, aby dodržiavali dopravné značenie v obci a aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách a pred rodinnými domami, ale vo svojich dvoroch či garážach, nakoľko komplikujú a bránia vo výstavbe kanalizácie v obci.

Účastníkov cestnej premávky žiadame, aby dodržiavali zníženú povolenú rýchlosť 30 km/h, hlavne z dôvodu bezpečnosti a taktiež zvýšenej prašnosti v obci.


Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,

že od pondelka 2. júla 2018 začnú prebiehať kamerové a tlakové skúšky zrealizovaných úsekov kanalizácie. Doprava postupne po úsekoch bude čiastočne obmedzená. Skúšky sa začnú vykonávať od ulice Družstevná, Prieložky, Stará cesta od kultúrneho domu smerom na Športovú ulicu.

Občanov žiadame o zvýšenú bezpečnosť.

Žiadame občanov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na verejných priestranstvách a pred rodinnými domami, ale vo svojich dvoroch či garážach, nakoľko komplikujú a bránia vo výstavbe kanalizácie v obci.Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica oznamuje občanom,

že od pondelka 2. júla 2018 bude uzatvorená asfaltová Stará cesta od kultúrneho domu po Pohostinstvo na Brode.

Obchádzková trasa bude v obojsmernej prevádzke po prašnej Starej ceste od kultúrneho domu, popred Zvonárike dom, ku Pohostinstvu na Brode.

Účastníkov cestnej premávky žiadame o zvýšenú bezpečnosť.Spoločnosť Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica, oznamuje občanom,

že v stredu 27. júna bude most pred Pohostinstvom na Brode uzavretý

z dôvodu rozsiahlejšej výstavby kanalizácie.

Doprava v tomto úseku bude obmedzená, a preto žiadame občanov,

aby využívali obchádzkové trasy.Od pondelka 28. mája 2018 bude stavbyvedúci spoločnosti Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica, navštevovať každú domácnosť na ulici Stará cesta (smerom od Nedožier-Brezian) a s vlastníkom nehnuteľnosti vyhotoví protokol, v ktorom bude zaznačená domová prípojka na splaškovú kanalizáciu.Od štvrtku 24. mája 2018 na celej ulici Stará cesta (smerom od Nedožier-Brezian) a na ulici Prieložky (pri most pri gaštane) bude prebiehať frézovanie cesty.

Žiadame občanov, aby neparkovali motorové vozidlá

na ulici Stará cesta a Prieložky.Od utorku 1. mája 2018 bude stavbyvedúci spoločnosti Eurovia SK, a.s. Banská Bystrica, navštevovať každú domácnosť na ulici Družstevná a s vlastníkom nehnuteľnosti vyhotoví protokol, v ktorom bude zaznačená domová prípojka na splaškovú kanalizáciu.

Predpokladaný termín výstavby kanalizácie na ulici Družstevná bude od 7. mája 2018.

O ďalšom úseku výstavby kanalizačnej vetvy Vás budeme informovať.


 

Označenie stavby v k. ú. Lazany

Aglomeracia.jpg


 

Odovzdanie staveniska

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, odovzdala dňa 23.11.2017 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch stavenisko stavby "Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia".

 

Názov projektu: Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Prijímateľ NFP: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/19

Číslo zmluvy o dielo so zhotoviteľom: B/9000870/109/17

Číslo zmluvy so stavebným dozorom: SD/9000870/55/17

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011A010

 

Na odovzdaní staveniska stavby "Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia" boli prítomní zástupcovia obcí a spoločností:

- Obec Lazany, starostka obce, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany

- Obec Poruba, starostka obce, Poruba č. 95, 972 11 

- Obec Nedožery-Brezany, starosta obce, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany

- EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

- Združenie Nedožery-Brezany - kanalizácia, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

- ESP Consult s.r.o, Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

- Združenie ESP & VRV - KANALIZÁCIE - ČOV - ÚV, Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

- Imagine bb s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica

- Pyroboss s.r.o., Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica - Nemce

- Hycoprojekt a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava

- StVS a.s., Oddelenie evidencie a správy majetku, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- ALL GEO, Geodetická kancelária s.r.o., Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen


 

Návrh kanalizácie obce Lazany (pdf verzia)

Celková situácia

 
Katastrálna situácia

 
Pozdĺžne profily jednotlivých stôk

 

 

 

 

 

dnes je: 9.12.2018

meniny má: Izabela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka