Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

KANALIZÁCIA Aglomerácia Nedožery-Brezany

Výstavba kanalizácie v obci Lazany

Od pondelka 28. mája 2018 bude stavbyvedúci spoločnosti Eurovia SK, a. s. Banská Bystrica, navštevovať každú domácnosť na ulici Stará cesta (smerom od Nedožier-Brezian) a s vlastníkom nehnuteľnosti vyhotoví protokol, v ktorom bude zaznačená domová prípojka na splaškovú kanalizáciu.


Od štvrtku 24. mája 2018 na celej ulici Stará cesta (smerom od Nedožier-Brezian) a na ulici Prieložky (pri most pri gaštane) bude prebiehať frézovanie cesty.

Žiadame občanov, aby neparkovali motorové vozidlá

na ulici Stará cesta a Prieložky.


Od utorku 1. mája 2018 bude stavbyvedúci spoločnosti Eurovia SK, a. s. Banská Bystrica, navštevovať každú domácnosť na ulici Družstevná a s vlastníkom nehnuteľnosti vyhotoví protokol, v ktorom bude zaznačená domová prípojka na splaškovú kanalizáciu.

Predpokladaný termín výstavby kanalizácie na ulici Družstevná bude od 7. mája 2018.

O ďalšom úseku výstavby kanalizačnej vetvy Vás budeme informovať.


 

Harmonogram prác v k. ú. Lazany - na rok 2018

Harmonogram prac k 28. 03. 2018

 
Lazany - katastrálna situácia

 

Označenie stavby v k. ú. Lazany

Aglomeracia.jpg


 

Odovzdanie staveniska

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, odovzdala dňa 23.11.2017 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch stavenisko stavby "Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia".

 

Názov projektu: Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Prijímateľ NFP: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/19

Číslo zmluvy o dielo so zhotoviteľom: B/9000870/109/17

Číslo zmluvy so stavebným dozorom: SD/9000870/55/17

Kód projektu v ITMS 2014+: 310011A010

 

Na odovzdaní staveniska stavby "Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia" boli prítomní zástupcovia obcí a spoločností:

- Obec Lazany, starostka obce, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany

- Obec Poruba, starostka obce, Poruba č. 95, 972 11 

- Obec Nedožery-Brezany, starosta obce, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany

- EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

- Združenie Nedožery-Brezany - kanalizácia, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

- ESP Consult s.r.o, Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

- Združenie ESP & VRV - KANALIZÁCIE - ČOV - ÚV, Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín

- Imagine bb s.r.o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica

- Pyroboss s.r.o., Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica - Nemce

- Hycoprojekt a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava

- StVS a.s., Oddelenie evidencie a správy majetku, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

- ALL GEO, Geodetická kancelária s.r.o., Študentská 2084/12, 960 01 Zvolen


 

Návrh kanalizácie obce Lazany (pdf verzia)

Celková situácia

 
Katastrálna situácia

 
Pozdĺžne profily jednotlivých stôk

 

 

 

 

 

dnes je: 23.5.2018

meniny má: Želmíra

webygroup
ÚvodÚvodná stránka