Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrny dom

Stará cesta 60/84, Lazany

Zodpovedná vedúca: Lenka Rybárová
Kurič: Tomáš Kocian

            Kultúrny dom v Lazanoch bol zrekonštruovaný v roku 2008. Občania využívajú tento priestor najmä na svadby, rodinné oslavy, životné jubileá, plesy, kary a stretnutia spolužiakov po rokoch. V suteréne sa nachádza bar s kuchyňou, kde je možnosť prípravy jedla a občerstvenia.

kultúrny domkultúrny dom


         

 

 

 

 

 Podnikateľské subjekty využívajú kultúrny dom na predaj rozličného tovaru a reklamné podujatia.
          V kultúrnom dome sa konaju rôzne spoločenské podujatia poriadané obcou a komisiami pri Obecnom zastupiteľstve v Lazanoch ako sú: posedenia pre dôchodcov, Deň matiek, MDŽ, výstavy plodov ročných období, stretnutie s Mikulášom a silvestrovská zábava.


 

Nájom za kultúrny dom

Prenájom nehnuteľných vecí - jednorázový
Nájom za kultúrny dom
- 100,00 € - zábava, disko, svadba, vyst. prof. umel - domáci organizátori
- 150,00 € - zábava, disko, svadba, vyst. prof. umel. - cudzí organizátori
- 70,00 € - divadlo, program amatérskych umelcov domácich
- 80,00 € - divadlo, program amatérskych umelcov cudzích
- 50,00 € - kar
- 8,00 €/1 hodinu - reklamné podujatie, predaj na sále
- 10,00 €/1 hodinu - voľby, referendum, schôdze
- zdarma – výročná schôdza obecných organizácií a strán
- 50,00 € - rodinná oslava občania obce
- 100,00 € - rodinná oslava – cudzí
- 100,00 € - ostatné celodenné prenájmy
- 30,00 € - reklamné podujatie v bare
- 20,00 € - kar v bare
- 30,00 € - rodinná oslava v bare
- 50,00 € - záloha na rozbitý inventár - pri verejnom podujatí v KD
- 30,00 € - vykurovanie KD
- 20,00 € - vykurovanie baru
- zdarma - skúšky súborov záujmovej činnosti

b) Pri podujatiach v bare kultúrneho domu používať vchod č. IV.
Pri podujatiach organizovaných Komisiou kultúry pri OcZ v Lazanoch a obecnými občianskymi združeniami, ktoré sú súčasťou kultúrneho kalendára na príslušný rok sa spravidla poplatok za prenájom nevyberá, ale neplatí to pre podujatia, ktoré sú organizované za účelom dosiahnutia zisku, to znamená, že je vyberané vstupné, aj keď dobrovoľné.
V prípade objektívnych príčin, ktoré sa posudzujú osobitne, môže starosta obce ceny určené sadzobníkom znížiť a v ojedinelých prípadoch i odpustiť.

Poplatok za rozbitý a poškodený inventár
a) 3-násobok ceny za 1 ks zaokrúhlený na celú sumu hore, za rozbitý a poškodený inventár /riady z kuchyne/,
b/ 10-násobok ceny za 1 ks zaokrúhlený na celú sumu hore, za opravy a údržbu škôd zistených na budovách, dverách a zariadení, ak nebudú opravené a dané do pôvodného stavu do 3 dní po podujatí.
c/ 10-násobok ceny za 1 ks zaokrúhlený na celú sumu hore za rozbitý a poškodený nábytok.


zodpovedná Ing. Zuzana Mikulová, OcÚ Lazany, tel. 046/548 53 20, E-mail: poplatky@lazany.sk

 

 

 


 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka