Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (BRO)Vytlačiť
 

,, JARNÉ UPRATOVANIE “

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (BRO)

Obec Lazany oznamuje občanom, že od pondelka 9. 4. 2018

bude pristavený veľký kontajner na

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU.

Kontajner bude pristavený vedľa budovy bývalého obecného úradu

pred garážovými bránami.

Žiadame ukladať do kontajneru iba biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

ZAKAZUJE SA

DO KONTAJNERU UKLADAŤ

KONÁRE, KRÍKY A DREVNÚ HMOTU,

AKO I VRECIA A INÉ ĎALŠIE PREDMETY,

V KTORÝCH TRÁVU A ODPAD ZO ZÁHRAD PRIVEZIETE!


 
 

ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV (VOK)Vytlačiť
 

,, JARNÉ  UPRATOVANIE“

ROZMIESTNENIE VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV (VOK)

Obec Lazany oznamuje občanom, že od 23. 4. 2018 budú postupne rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery:

 1. etapa
 • dolný koniec na parkovisku vo vstupnom parku
 • parkovisko pred nákupným strediskom
 • park ul. Družstevná – Kútovská

 

 1. etapa
 • ul. Školská pri rodinnom dome p. Kubíka,  č. súp.  400/42
 • križovatka Poruba – Kanianka
 • parkovisko pri Dome rozlúčky  v Lazanoch

 

 1. etapa
 • pri Kultúrnom dome v Lazanoch
 • ul. Prieložky pri rodinnom dome p. Skáčikovej, č. súp.  207/48
 • garáže pri nájomných bytoch

 

 1. etapa
 • záhradkárska osada

 

UPOZORNENIE:

Žiadame ukladať do kontajnera len komunálny odpad, drobný stavebný odpad a odpad, ktorý nie je súčasťou separovaného zberu zakazuje sa do kontajnerov ukladať:

 • PET flaše,
 • elektroodpad,
 • drevný odpad,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • železný šrot a farebné kovy.

Uvedený odpad je potrebné likvidovať v zmysle VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Lazany.


 
 

ZBER PAPIERAVytlačiť
 

2018_Papier_zber_20180410.png


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia o komunálnom odpadeVytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu plastov Vytlačiť
 

MESIAC DÁTUM VÝVOZU
Január 05.01.2018
Február 06.02.2018
Marec 06.03.2018
Apríl 03.04.2018
Máj 01.05.2018
Jún 05.06.2018
Júl 03.07.2018
August 07.08.2018
September 04.09.2018
Október 02.10.2018
November 06.11.2018
December 04.12.2018

Fľaše pripravte stlačené v plastových vreciach pred svojimi rodinnými domami.


 
 

Harmonogram vývozu sklaVytlačiť
 

MESIAC  DÁTUM VÝVOZU
Január 16.01.2018         25.01.2018
Február 22.02.2018         
Marec 22.03.2018
Apríl 26.04.2018
Máj 11.05.2018         24.05.2018
Jún 28.06.2018
Júl 03.07.2018         26.07.2018
August 22.08.2018
September 11.09.2018         27.09.2018
Október 25.10.2018
November 22.11.2018
December 04.12.2018         27.12.2018

 


 
 

Zberná nádoba na batérieVytlačiť
 

Na prízemí obecného úradu je umiestnená zberná nádoba, do ktorej môžete vhadzovať použité batérie.

DSCF8469.JPGDSCF8472.JPG

 

 


 
 

Zberné nádoby na separovaný odpadVytlačiť
 

Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého bolo rozšíriť a doplniť počet lokalít v obci, kde budú umiestnené nové 1100 l kontajnery na sklo a plasty.

Vo štvrtok 29. septembra 2016 priviezli do obce 11 ks kontajnerov na sklo a 11 ks kontajnerov na plasty, ktoré boli rozmiestnené po obci nasledovne:

Stará cesta – vstupný park dolný koniec

Vstupny_park_01.JPGVstupny_park_02.JPG

 

Vstupny_park_03.JPG

Stará cesta – pred kultúrnym domom

Dom_rozlucky_02.JPGKulturny_dom_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica - pred základnou školou

Pred_ZS_01.JPGPred_ZS_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Slnečná stráň

Slnecna_stran_01.JPGSlnecna_stran_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Stará cesta – pri dome rozlúčky

Dom_rozlucky_01.JPGDom_rozlucky_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica smerom na Hornú pri s. č. 480/44 (Šovčík Rastislav)

Skolska_ul_smerom_na_Hornu_01.JPGSkolska_ul_smerom_na_Hornu_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Za budovou obecného úradu

OcU_01.JPGOcU_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Športová ulica pred nájomnými bytmi (staršími)

Najomne_byty_NB48_01.JPGNajomne_byty_NB48_02.JPG

 

Najomne_byty_NB48_03.JPG

Športová ulica pred nájomnými bytmi (novými)

Najomne_byty_NB21_01.JPGNajomne_byty_NB21_02.JPG

 

Najomne_byty_NB21_02.JPG

Prieložky (pri s. č. 208/50 Kertészová Anna)

Prielozky_01.JPGPrielozky_02.JPG

 

Prielozky_03.JPG

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať občanom, ktorí nám pomáhali pri skladaní kontajnerov.
ĎAKUJEME!

Zároveň chceme upozorniť občanov, ktorí už stihli behom pár dní prelepiť informačné nálepky na kontajneroch, že v obci máme kamerový systém a podobný vandalizmus bude riešený zložkami policajného zboru, ktorým bude videozáznam poskytnutý!

Obec Lazany ďalej informuje, že z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu sme získali finančné prostriedky aj na jednorazovú kúpu 120 l vriec na PET fľaše, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Na jednu domácnosť (t.j. na jedno súpisné číslo rodinného domu) budú poskytnuté 2 ks 120 l vriec.


 
 

Zber jedlých tukov a olejov Vytlačiť
 

tuky, olejeJedlé tuky a oleje z domácnosti môžu občania odovzdávať do školskej jedálne vedľa základnej školy, v pondelok až piatok v čase od 7.30 hod do 14.00 hod.
Použité jedlé tuky a oleje je potrebné odovzdať v uzatvorenej plastovej fľaši.


 
 

Zber druhotných surovínVytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečuje zber a odvoz nasledujúcich odpadov:
 
každú stredu vo dvore OcÚ. Pred odovzdaním odpadu sa nahláste na obecnom úrade:
• PAPIER
• ŽELEZO
• AUTOBATÉRIE
• ELEKTROSPOTREBIČE

zber v plastových vreciach pred rodinnými domami podľa harmonogramu:
• PET fľaše

kontajnery za Obecným úradom, nájomnými bytmi a Domom rozlúčky:
• PET fľaše
• SKLO (nie porcelán)

kontajner pri Obecnom úrade a nájomných bytoch:
• TEXTIL, OBUV, HRAČKY


Ako sme separovali

  2016 2017
Kovy 1,94 t 2,36 t
Elektrické zariadenia 0,965 t 5,065 t
Plasty 9,847 t 13,855 t
Sklo 22,365 t 41,129 t
Papier 14,63 t 7,57 t
Objemný odpad (VOK) 53,16 t 47,24 t
Komunálny odpad 431,41 t 430,32 t
Drobný stavebný odpad 8,44 t 17,18 t
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,015 t 0,02 t
Vyradené zariadenia (NO) 0,8 t 0,265 t
Oleje a tuky (NO) 0,04 t 0,065 t
Jedlé oleje a tuky 0,236 t 0,272 t
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá 0,2 t 0,56 t
Biologický rozložiteľný odpad 13,95 t 54,83 t
Biologický rozložiteľný kuchynský odpad 1,725 t 1,85 t
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok - 0,115 t
Textil - 3,6 t
Batérie a akumulátory - 0,09 t
Viacvrstvové kombinované materiály 0,089 t 1,188 t

 

Ako sme separovali

  2012 2013 2014 2015
Kovy 7,56 t 4,30 t 2,40 t 3,99 t
Elektrické zariadenia 1,44 t 3,16 t 3,24 t 2,60 t
Plasty 6,56 t 8,48 t 6,91 t 7,86 t
Sklo 15,81 t 12,70 t 12,83 t 12 t
Papier - 13,94 t 17,19 t 7,56 t
Objemný odpad 39,90 t 18,10 t 28,18 t 53,86 t
Komunálny odpad 437,40 t 435,39 t 414,72 t 436,20 t

 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečila špeciálne zberné nádoby, kde občania môžu odovzdávať nepotrebné použité šatstvo. Jedna špeciálna zberná nádoba sa nachádzajú vedľa budovy firmy Galterra a druhú nájdete v blízkosti bytoviek.
Čisté a zabalené oblečenie, textil, obuv a hračky vložíte do špeciálnych nádob, ktoré budú vyvážané minimálne jedenkrát za dva týždne.

zber_satstva1.JPGzber_satstva2.JPG
 
 


 
 

Vývoz šplaškových vôd a žúmpVytlačiť
 

img-307151501-0001.jpg


 
 

dnes je: 22.4.2018

meniny má: Slavomír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka