Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Zber biologicky rozložiteľného odpaduVytlačiť
 

"JARNÉ UPRATOVANIE"

Obec Lazany oznamuje občanom, že za budovou obecného úradu

je pristavený veľký kontajner na

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU.

Žiadame ukladať do kontajneru iba biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad.

ZAKAZUJE SA DO KONTAJNERU UKLADAŤ

KONÁRE, KRÍKY A DREVNÚ HMOTU,

AKO I VRECIA A INÉ ĎALŠIE PREDMETY,

V KTORÝCH TRÁVU A ODPAD ZO ZÁHRAD PRIVEZIETE!


 
 

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpaduVytlačiť
 

"JARNÉ UPRATOVANIE"

Obec Lazany oznamuje občanom, že v sobotu 30. 3. 2019

v čase od 8. hod. do 11. hod. sa uskutoční

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU.

Kontajner bude pristavený pred budovou obecného úradu.

Nebezpečný odpad a elektroodpad, ktorý môžete odovzdať:

 • prázdne obaly z farieb, lepidiel, olejov a iných nebezpečných látok v pôvodných obaloch
 • znečistené handry, rukavice, ochranné odevy, olejové filtre kontaminované nebezpečnými látkami
 • olejové filtre (filtre zo strojov a zariadení – bez náplní)
 • žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť (žiarovky, neónky,...)
 • vyradené zariadenia (chladničky, mrazničky)
 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice,...
  • batérie a akumulátory
  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia (PC, televízory, monitory, počítače, kopírky, tlačiarne, elektrické diáre, telefóny, rádiá, tranzistory, mikrovlnky, sporáky, práčky, elektrické rúry, mixéry a ostatné drobné domáce spotrebiče,...)
 • rozpúšťadlá
 • kyseliny
 • pesticídy

Do zberu nepatrí: azbestová krytina, pneumatiky, objemný odpad, stavebný odpad, tráva, konáre, drevo, odpad z triedeného zberu, kovy, textil, jedlé oleje a tuky...


 
 

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerovVytlačiť
 

"JARNÉ  UPRATOVANIE"

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov (VOK)

Obec Lazany oznamuje občanom, že od 1. 4. 2019 budú postupne rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery:

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 1.4.2019 (pondelok)

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 3.4.2019 (streda)

 • dolný koniec na parkovisku vo vstupnom parku
 • parkovisko pred nákupným strediskom
 • park ul. Družstevná – Kútovská

 

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 3.4.2019 (streda)

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 5.4.2019 (piatok)

 • ul. Školská pri rodinnom dome p. Kubíka, č. súp. 400/42
 • križovatka Poruba – Kanianka
 • parkovisko pri Dome rozlúčky v Lazanoch

 

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 5.4.2019 (piatok)

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 8.4.2019 (pondelok)

 • parkovisko pri Dome rozlúčky v Lazanoch
 • pri Kultúrnom dome v Lazanoch
 • ul. Prieložky pri rodinnom dome p. Skáčikovej, č. súp. 207/48

 

 1. etapa

predpokladaný termín pristavenia kontajnerov 8.4.2019 (pondelok)

predpokladaný termín odvozu kontajnerov 10.4.2019 (streda)

 • parkovisko pri Dome rozlúčky v Lazanoch
 • garáže pri nájomných bytoch
 • záhradkárska osada

 

UPOZORNENIE:

Žiadame ukladať do kontajnera len komunálny odpad, drobný stavebný odpad a odpad, ktorý nie je súčasťou separovaného zberu zakazuje sa do kontajnerov ukladať:

 • PET flaše,
 • elektroodpad,
 • drevný odpad,
 • biologicky rozložiteľný odpad,
 • železný šrot a farebné kovy.

Uvedený odpad je potrebné likvidovať v zmysle VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom v obci Lazany.


 
 

Kalendár zberu odpadov na rok 2019Vytlačiť
 

Kalendár zberu odpadov na rok 2019 Kalendar_2019.pdf Kalendar_2019.pdf (63.8 kB)

 
 

Harmonogram vývozu plastov Vytlačiť
 

MESIAC DÁTUM VÝVOZU
Január 04.01.2019
Február 05.02.2019
Marec 05.03.2019
Apríl 02.04.2019
Máj 07.05.2019
Jún 04.06.2019
Júl 02.07.2019
August 06.08.2019
September 03.09.2019
Október 01.10.2019
November 05.11.2019
December 03.12.2019

Fľaše pripravte stlačené v plastových vreciach pred svojimi rodinnými domami.


 
 

Harmonogram vývozu sklaVytlačiť
 

MESIAC  DÁTUM VÝVOZU
Január 15.01.2019         24.01.2019
Február 28.02.2019         
Marec 28.03.2019
Apríl 25.04.2019
Máj 07.05.2019         23.05.2019
Jún 27.06.2019
Júl 02.07.2019         25.07.2019
August 22.08.2019
September 10.09.2019         26.09.2019
Október 24.10.2019
November 28.11.2019
December 03.12.2019         26.12.2019

 


 
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov Vytlačiť
 

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 Informacia_o_urovni_vytriedenia_komunalnych_odpadov_za_rok_2018.pdf Informacia_o_urovni_vytriedenia_komunalnych_odpadov_za_rok_2018.pdf (320.8 kB)

 
 

Biologicky rozložiteľný odpad - náklady na likvidáciuVytlačiť
 

2018_BRO_naklady_na_likvidaciu.png


 
 

Triedime nebezpečný odpad Vytlačiť
 

foto.png

ZBIERAJTE OBALY OD PRÁZDNYCH SPREJOV A PRI ZBERE NEBEZPEČNÉHO ODPADU ICH PRINESTE NA OBECNÝ ÚRAD.

PRÁZDNE VRECE SI PRÍĎTE ZOBRAŤ NA OBECNÝ ÚRAD.

PLNÉ VRECE OZNAČTE "NEBEZPEČNÝ ODPAD" A VYMENÍME ZA PRÁZDNE.


 
 

Triedime kovyVytlačiť
 

received_2212649192157074.jpeg20181213_082836.jpg

 

 

 

 

Odkladajte do vriec prázdne plechovky od piva, nealka, radlerov a pod.

Plné vrece prineste na obecný úrad

a vymeníme Vám ho za prázdne červené vrece.


 
 

Zber papieraVytlačiť
 

Základná škola s materskou školou v Lazanoch vyhlasuje zber papiera,

ktorý bude prebiehať až do konca školského roka.

Zviazaný papier aj kartón prineste ku kontajneru pri ZŠ

v pracovných dňoch ráno od 7.00 hod. a popoludní do 14.30 hod.

Ak nemôžete papier priviezť osobne, kontaktujte vedenie školy na čísle 046/5485328.

Pripravený papier odvezú žiaci našej školy. Za pomoc ďakujeme.


 
 

Všeobecne záväzné nariadenia o komunálnom odpadeVytlačiť
 


 
 

Kontajnery na tetrapakyVytlačiť
 

Obec Lazany oznamuje, že v obci pribudli 3 NOVÉ KONTAJNERY ORANŽOVEJ FARBY NA VKM (viacvrstvové kombinované materiály). Kontajnery sú určené na triedenie obalov z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky, tzv. TETRAPAKOV. Dve nové 1100 l nádoby sú umiestnené za budovou obecného úradu a jedna zberná nádoba je umiestnená v areáli základnej školy.

received_2039574709405537.jpegreceived_2039574626072212.jpeg

 

 

 

 

 

 

* Do VKM (tetrapakov) patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov, smotany a iných mliečnych / potravinárskych výrobkov, kozmetiky, či krabicového vína.

* Do VKM (tetrapakov) nepatria: znečistené VKM (tetrapaky), viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, hliníkové plechovky od nápojov, konzervy.

* VKM (tetrapaky) je potrebné umyť a stlačiť, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

received_2039574779405530.jpeg


 
 

Zberná nádoba na batérieVytlačiť
 

Na prízemí obecného úradu je umiestnená zberná nádoba, do ktorej môžete vhadzovať použité batérie.

DSCF8469.JPGDSCF8472.JPG

 

 


 
 

Zberné nádoby na separovaný odpadVytlačiť
 

Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého bolo rozšíriť a doplniť počet lokalít v obci, kde budú umiestnené nové 1100 l kontajnery na sklo a plasty.

Vo štvrtok 29. septembra 2016 priviezli do obce 11 ks kontajnerov na sklo a 11 ks kontajnerov na plasty, ktoré boli rozmiestnené po obci nasledovne:

Stará cesta - vstupný park - dolný koniec

Vstupny_park_01.JPGVstupny_park_02.JPG

 

Vstupny_park_03.JPG

Stará cesta - pred kultúrnym domom

Dom_rozlucky_02.JPGKulturny_dom_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica - pred základnou školou

Pred_ZS_01.JPGPred_ZS_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Slnečná stráň

Slnecna_stran_01.JPGSlnecna_stran_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Stará cesta - pri dome rozlúčky

Dom_rozlucky_01.JPGDom_rozlucky_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Školská ulica smerom na Hornú pri s. č. 480/44 (Šovčík Rastislav)

Skolska_ul_smerom_na_Hornu_01.JPGSkolska_ul_smerom_na_Hornu_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Za budovou obecného úradu

OcU_01.JPGOcU_02.JPG

 

 

 

 

 

 

Športová ulica - pred nájomnými bytmi (staršími)

Najomne_byty_NB48_01.JPGNajomne_byty_NB48_02.JPG

 

Najomne_byty_NB48_03.JPG

Športová ulica - pred nájomnými bytmi (novými)

Najomne_byty_NB21_01.JPGNajomne_byty_NB21_02.JPG

 

Najomne_byty_NB21_02.JPG

Prieložky (pri s. č. 208/50 Kertészová Anna)

Prielozky_01.JPGPrielozky_02.JPG

 

Prielozky_03.JPG

Športová ulica - pri Pohostinstve na Brode

Pohostinstvo_na_Brode.jpg

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať občanom, ktorí nám pomáhali pri skladaní kontajnerov.
ĎAKUJEME!

Zároveň chceme upozorniť občanov, ktorí už stihli behom pár dní prelepiť informačné nálepky na kontajneroch, že v obci máme kamerový systém a podobný vandalizmus bude riešený zložkami policajného zboru, ktorým bude videozáznam poskytnutý!

Obec Lazany ďalej informuje, že z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu sme získali finančné prostriedky aj na jednorazovú kúpu 120 l vriec na PET fľaše, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Na jednu domácnosť (t.j. na jedno súpisné číslo rodinného domu) budú poskytnuté 2 ks 120 l vriec.


 
 

Zber jedlých tukov a olejov Vytlačiť
 

tuky, olejeJedlé tuky a oleje z domácnosti môžu občania odovzdávať do školskej jedálne vedľa základnej školy, v pondelok až piatok v čase od 7.30 hod do 14.00 hod.
Použité jedlé tuky a oleje je potrebné odovzdať v uzatvorenej plastovej fľaši.


 
 

Zber druhotných surovínVytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečuje zber a odvoz nasledujúcich odpadov:

každú stredu vo dvore bývalého OcÚ:

 •  PAPIER, KARTÓNY
 •  ŽELEZO
 •  AUTOBATÉRIE
 •  ELEKTROSPOTREBIČE

 

zber v plastových vreciach z pred RD podľa harmonogramu:

 •  PET fľaše

 

kontajnery pri Galterre a pri bytovkách:

 • TEXTIL, HRAČKY, OBUV

 

kontajnery za OcÚ a pri ZŠ:

 •  TETRAPAKY

 

kontajner za OcÚ:

 •  BRO (biologicky rozložiteľný odpad)

 

kontajnery za OcÚ, pri ZŠ, Kultúrnom dome, Dome rozlúčky, bytovkách, vo vstupnom parku, na ulici Slnečná stráň, Školská a Prieložky, pri Pohostinstve na Brode :

 •  PET fľaše
 •  SKLO (nie porcelán)

Ako sme separovali

  2016 2017 2018
Kovy 1,94 t 2,36 t 3,74 t
Elektrické zariadenia 0,965 t 5,065 t 2,45 t
Plasty 9,847 t 13,855 t 17,555 t
Sklo 22,365 t 41,129 t 40,171 t
Papier 14,63 t 7,57 t 27,92 t
Objemný odpad (VOK) 53,16 t 47,24 t 42,48 t
Komunálny odpad 431,41 t 430,32 t 418,36 t
Drobný stavebný odpad 8,44 t 17,18 t 19,27 t
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 0,015 t 0,02 t 0,010 t
Vyradené zariadenia (NO) 0,8 t 0,265 t 2,215 t
Oleje a tuky (NO) 0,04 t 0,065 t 0,425 t
Jedlé oleje a tuky 0,236 t 0,272 t 0,243 t
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá 0,2 t 0,56 t 0,597 t
Biologický rozložiteľný odpad 13,95 t 54,83 t 78,98 t
Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok - 0,115 t 0,275 t
Textil - 3,6 t 1,132 t
Batérie a akumulátory - 0,09 t 0,01 t
Viacvrstvové kombinované materiály 0,089 t 1,188 t 0,76 t
Olejové filtre - - 0,02 t
Drevo - - 44,00 t

 

Ako sme separovali

  2012 2013 2014 2015
Kovy 7,56 t 4,30 t 2,40 t 3,99 t
Elektrické zariadenia 1,44 t 3,16 t 3,24 t 2,60 t
Plasty 6,56 t 8,48 t 6,91 t 7,86 t
Sklo 15,81 t 12,70 t 12,83 t 12 t
Papier - 13,94 t 17,19 t 7,56 t
Objemný odpad 39,90 t 18,10 t 28,18 t 53,86 t
Komunálny odpad 437,40 t 435,39 t 414,72 t 436,20 t

 
 

Zber obnoseného šatstvaVytlačiť
 

Obec Lazany zabezpečila špeciálne zberné nádoby, kde občania môžu odovzdávať nepotrebné použité šatstvo. Jedna špeciálna zberná nádoba sa nachádzajú vedľa budovy firmy Galterra a druhú nájdete v blízkosti bytoviek.
Čisté a zabalené oblečenie, textil, obuv a hračky vložíte do špeciálnych nádob, ktoré budú vyvážané minimálne jedenkrát za dva týždne.

zber_satstva1.JPGzber_satstva2.JPG
 
 


 
 

Triedenie odpaduVytlačiť
 

Ak správne triedime.jpg

Trieďme odpad.jpg

1.jpg

2.jpg

Separujme.jpg


 
 

Vývoz šplaškových vôd a žúmpVytlačiť
 

img-307151501-0001.jpg

img-731074331-0001.jpg


 
 

dnes je: 24.3.2019

meniny má: Gabriel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka