Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Povinnosti držiteľa psa

Oznam pre chovateľov a držiteľov psov

Obecný úrad dáva do pozornosti Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany, ktoré bolo schválené dňa 3.9.2012 a stále je v platnosti. Nakoľko na obecný úrad prichádzajú čoraz častejšie podnety od občanov ohľadne znečisťovania verejných priestranstiev výkalmi od psov, je potrebné opäť pripomenúť niektoré z povinností chovateľom a držiteľom psov.

Vybrané ustanovenia, na ktoré sa zabúda a povinností, ktoré sú najčastejšie porušované:

 • za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad,
 • držanie psov v bytoch obytných domov sa riadi domovým poriadkom,
 • vstup so psom je zakázaný:
  • do kultúrnych a športových zariadení,
  • do priestoru v okruhu 10 m od detských ihrísk,
  • na plochy reprezentačnej verejnej zelene,
  • do areálov a priestorov školy a školských zariadení,
  • do kostola a na cintorín,
  • v bezprostrednej blízkosti vstupov do obytných domov,
  • do obchodov a reštaurácií,
  • do priestorov obecného úradu a pošty,
 • voľný pohyb psov v obci je zakázaný s výnimkou priestorov cvičiska a v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené,
 • ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov, verejnej zelene, spevnených plôch a pod.
 • ak pes znečistí výkalmi verejné priestranstvo, je osoba, ktorá psa vedie, povinná  výkaly bezprostredne  odstrániť,
 • priestupku sa dopustí držiteľ psa ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa (pokuta do výšky 65 eur),
 • priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil  verejné priestranstvo (pokuta do výšky 65 eur).

 
Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Lazany
 VZN_3_2012.rtf (332.1 kB) (332.1 kB)

 
Evidenčný list psa - Príloha č. 1 k VZN č. 3/2012
 Evidencny_list_psa _od_01012014.pdf (12.5 kB) (12.5 kB)

 
Priznanie k dani za psa
 Priznanie_k_dani_za_psa.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

dnes je: 9.12.2018

meniny má: Izabela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka