Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Úradná tabuľa

OBEC LAZANY ZVEREJŇUJE

Dokumenty na stiahnutie

Vyjadrenie SSE-D k reklamácii obce Lazany

 
Informácie pre voliča

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

 
Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 22 ods. 4 písm. h) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 lazany.pdf (66.2 kB) lazany.pdf (66.2 kB)

 
Opatrenia na likvidáciu burín

 
Ceny vodného a stočného platné od 01.07.2017

 

STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

VÝRUB DREVÍN - SPRÁVNE KONANIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY

Na základe vydania zákona č. 408/2011 (účinnosť od 01.12.2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola obciam uložená povinnosť zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Ide o povinnosť zverejniť informáciu o začatí každého správneho konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa v katastrálnom území obce Lazany.
Túto povinnosť bude obec plniť v lehote do 3 dní od podania žiadosti na výrub, v zmysle vyššie uvedeného zákona. Začiatkom konania je deň podania žiadosti.
Informácia bude obsahovať meno a adresu žiadateľa, rozsah výrubu, lokalitu, odôvodnenie a lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní od zverejnenia informácie.

Zverejnená informácia slúži v zmysle novely zákona týmto subjektom:

  • subjekt, ktorý má požadovanú právnu formu, je právnickou osobou (napr. občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iné),
  • subjekt, ktorého predmetom činnosti je, najmenej jeden rok, ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1 zákona o ochrane prírody),
  • subjekt, ktorý podal predbežnú žiadosť o účastníctvo podľa § 82 ods. 6 zákona
    o ochrane prírody,
  • subjekt, ktorý písomne alebo elektronicky potvrdil svoj záujem byť účastníkom
    v začatom správnom konaní.

V prípade záujmu oprávnených subjektov o vstup do správneho konania, je potrebné túto požiadavku zaslať na Obecný úrad Lazany, Hlavná 59/56, 972 11 Lazany, v uvedenej lehote.

OBEC LAZANY OD 01.12.2011 do 31.12.2012 NEEVIDUJE ANI JEDNU ŽIADOSŤ O VYDANIE ROZHODNUTIA NA VÝRUB DREVÍN RASTÚCICH MIMO LESA V k.ú. LAZANY.


 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 352/2017. Dátum začatia konania 02.10.2017, dátum zverejnenia 02.10.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_352_2017.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 292/2017. Dátum začatia konania 26.06.2017, dátum zverejnenia 26.06.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_292_2017.pdf (24 kB) (24 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 209/2017. Dátum začatia konania 28.03.2017, dátum zverejnenia 28.03.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_209_2017.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 194/2017. Dátum začatia konania 17.03.2017, dátum zverejnenia 17.03.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_194_2017.pdf (26.2 kB) (26.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 177/2017. Dátum začatia konania 08.03.2017, dátum zverejnenia 08.03.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_177_2017.pdf (26.3 kB) (26.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 123/2017. Dátum začatia konania 30.01.2017, dátum zverejnenia 30.01.2017
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_123_2017.pdf (25.8 kB) (25.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 533/2016. Dátum začatia konania 15.11.2016, dátum zverejnenia 15.11.2016
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_533_2016.pdf (25.5 kB) (25.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 249/2015. Dátum začatia konania 30.11.2015, dátum zverejnenia 30.11.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_249_2015_WEB.pdf (24.7 kB) (24.7 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 240/2015. Dátum začatia konania 05.11.2015, dátum zverejnenia 06.11.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_240_2015_WEB.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 228/2015. Dátum začatia konania 16.10.2015, dátum zverejnenia 19.10.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_228_2015_WEB.pdf (24.1 kB) (24.1 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 223/2015. Dátum začatia konania 07.10.2015, dátum zverejnenia 08.10.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_223_2015_WEB.pdf (24.3 kB) (24.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 220/2015. Dátum začatia konania 30.09.2015, dátum zverejnenia 01.10.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_220_2015_WEB.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 219/2015. Dátum začatia konania 29.09.2015, dátum zverejnenia 30.09.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_219_2015_WEB.pdf (24.8 kB) (24.8 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 211/2015-1. Dátum začatia konania 09.09.2015, dátum zverejnenia 10.09.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_211_2015_1_WEB.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 180/2015. Dátum začatia konania 29.06.2015, dátum zverejnenia 01.07.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_180_2015_WEB.pdf (24.5 kB) (24.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 288/2015. Dátum začatia konania 20.03.2015, dátum zverejnenie 20.03.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_288_2015_WEB.pdf (25 kB) (25 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 658/2015. Dátum začatia konania 04.03.2015, dátum zverejnenie 06.03.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_658_2015_WEB.pdf (24.3 kB) (24.3 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 246/2015. Dátum začatia konania 05.03.2015, dátum zverejnenie 06.03.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_246_2015_WEB.pdf (26.4 kB) (26.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 245/2015. Dátum začatia konania 05.03.2015, dátum zverejnenie 06.03.2015.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_245_2015_WEB.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 55/2015. Dátum začatia konania 20.01.2015, dátum zverejnenie 20.01.2015
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_55_2015_WEB.pdf (30.6 kB) (30.6 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 261/2014. Dátum začatia konania 01.10.2014, dátum zverejnenie 01.10.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_261_2014_WEB.pdf (34.5 kB) (34.5 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 147/2014. Dátum začatia konania 28.02.2014, dátum zverejnenie 04.03.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_147_2014_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 154/2014. Dátum začatia konania 27.02.2014, dátum zverejnenie 27.02.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_154_2014_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 104/2014. Dátum začatia konania 20.01.2014, dátum zverejnenie 23.01.2014.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_104_2014_WEB.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 291/2013. Dátum začatia konania 29.11.2013, dátum zverejnenie 02.12.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_291_2013_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 256/2013. Dátum začatia konania 17.10.2013, dátum zverejnenie 17.10.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_256_2013_WEB.pdf (20.4 kB) (20.4 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 251/2013. Dátum začatia konania 03.10.2013, dátum zverejnenie 03.10.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_251_2013_WEB.pdf (20.6 kB) (20.6 kB)

 
Informácia o začatom správnom konaní obce Lazany č.j. 250/2013. Dátum začatia konania 03.10.2013, dátum zverejnenie 03.10.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_250_2013_WEB.pdf (20.8 kB) (20.8 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 238/2013. Dátum začatia konania 19.09.2013, dátum zverejnenie 19.09.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_238_2013_WEB.pdf (18 kB) (18 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 649/2013. Dátum začatia konania 06.03.2013, dátum zverejnenie 06.03.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_649_2013_WEB.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 618/2013. Dátum začatia konania 04.03.2013, dátum zverejnenie 04.03.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_618_2013_WEB.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

 
Informácia o začatí správneho konania č. j. 50/2013. Dátum začatia konania 02.01.2013, dátum zverejnenie 03.01.2013.
 Informacia_o_zacati_spravneho_konania_c_j_50_2013.pdf (20.2 kB) (20.2 kB)

 

webygroup

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


5513848

Úvodná stránka