Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Lazany, okres Prievidza, Trenčiansky kraj

Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany

ZBERNÉ NÁDOBY NA SEPAROVANÝ ODPAD V OBCI LAZANY
Z RECYKLČNÉHO FONDU

Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého bolo rozšíriť a doplniť počet lokalít v obci, kde budú umiestnené nové 1100 l kontajnery na sklo a plasty.

Vo štvrtok 29. septembra 2016 priviezli do obce 11 ks kontajnerov na sklo a 11 ks kontajnerov na plasty, ktoré boli rozmiestnené po obci nasledovne:

Stará cesta – vstupný park dolný koniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará cesta – pred kultúrnym domom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská ulica - pred základnou školou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slnečná stráň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stará cesta – pri dome rozlúčky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská ulica smerom na Hornú pri s. č. 480/44 (Šovčík Rastislav)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za budovou obecného úradu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športová ulica pred nájomnými bytmi (staršími)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športová ulica pred nájomnými bytmi (novými)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prieložky (pri s. č. 208/50 Kertészová Anna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať občanom, ktorí nám pomáhali pri skladaní kontajnerov.
ĎAKUJEME!

Zároveň chceme upozorniť občanov, ktorí už stihli behom pár dní prelepiť informačné nálepky na kontajneroch, že v obci máme kamerový systém a podobný vandalizmus bude riešený zložkami policajného zboru, ktorým bude videozáznam poskytnutý!

Obec Lazany ďalej informuje, že z poskytnutej dotácie z Recyklačného fondu sme získali finančné prostriedky aj na jednorazovú kúpu 120 l vriec na PET fľaše, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť na obecnom úrade počas stránkových hodín. Na jednu domácnosť (t.j. na jedno súpisné číslo rodinného domu) budú poskytnuté 2 ks 120 l vriec.


OZNAM

Obec Lazany získala dotáciu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ vo výške 5 874 EUR, cieľom ktorého je rozšíriť počet miest v obci, kde budú umiestnené nové 1 100 l kontajnery na sklo a plasty, aby bol rozšírený a zefektívnený separovaný zber týchto komodít. V obci budú rozšírené lokality, kde budú umiestnené nové kontajnery.

Zverejnenú informáciu nájdete na tomto linku: tu


V ý p i s   z   u z n e s e n i a XI/2016

z XI. zasadnutia OcZ v Lazanoch zo dňa 20.05.2016

 

Uznesenie XI/2016 č. 113

Obecné zastupiteľstvo v Lazanoch:

       B e r i e   na vedomie

 2.     Informáciu o schválení dotácie z Recyklačného fondu na projekt „Zberné nádoby na separovaný odpad v obci Lazany“ v celkovej sume 5.874 eur.

       Hlasovanie: Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Za:

7

Ing. Ľudmila Ďurošková, Marián Petic, Bc. Michal Skáčik, Ing. Anna Žiaková, Eva Dubcová, Mária Kraková, Ing. Richard Cachovan

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomný:

 

 

 

 

webygroup

dnes je: 23.10.2017

meniny má: Alojzia

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Lazany


5513827

Úvodná stránka